[dipl_image_card_carousel slide_effect=”flip” slider_loop=”on” autoplay_speed=”1500″ pause_on_hover=”off” slide_transition_duration=”750″ _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][dipl_image_card_carousel_item image=”http://tinyapp.ai/wp-content/uploads/2022/03/[email protected]” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item image=”http://tinyapp.ai/wp-content/uploads/2022/03/[email protected]” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][/dipl_image_card_carousel_item][/dipl_image_card_carousel]

Бодит нөлөөллийг нийгэмд бий болгож бүрэн утгаараа цахим ертөнцөд өөрчлөлт авчирж чаддаг хүмүүс бол контент бүтээгчид. Контент бүтээгч таныг өөрсдийн бий болгож буй цахим ертөнцдөө урьж байна. 

tiny learn app

Бүтээсэн контентуудаараа үнэ цэнэ түгээж, хязгааргүй суралцах ертөнц.

Өөрийн туршлага болон мэдлэгээ TINY CONTENT-оор дамжуулан бусадтай хуваалцаж, бусдын бүтээсэн TINY CONTENT-оос өөрт хэрэгтэй мэдээллээ олон авч нэг нэгэндээ үнэ цэнэ бэлэглэх боломжоор TINY LEARN APP хангаж байна.

The place where you can share value through your created contents and learn infinitely from others.

TINY LEARN APP provides an opportunity to share your experience and knowledge with others through TINY CONTENT, get a lot of useful information from TINY CONTENTS created by others and provide value to each other.

[dipl_image_card_carousel cards_per_slide=”1″ space_between_slides=”30px” slider_loop=”on” autoplay_speed=”1500″ pause_on_hover=”off” cards_per_slide_tablet=”1″ cards_per_slide_phone=”1″ _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” max_width=”60%” custom_padding=”||0px|||”][dipl_image_card_carousel_item image=”http://tinyapp.ai/wp-content/uploads/2022/03/1.png” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item image=”http://tinyapp.ai/wp-content/uploads/2022/03/2-1.png” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item image=”http://tinyapp.ai/wp-content/uploads/2022/03/3-1.png” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item image=”http://tinyapp.ai/wp-content/uploads/2022/03/4-2.png” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item image=”http://tinyapp.ai/wp-content/uploads/2022/03/5-3.png” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][/dipl_image_card_carousel_item][/dipl_image_card_carousel]

tiny contents

Том сэдвийн жижиг мэдлэгийг ойлгомжтой сонирхолтой байдлаар үр дүнтэй хүргэдэг контент бол TINY CONTENT. Ойлгомжтой сонирхолтой байдлаар хүргэх LEARNING хэсэг болон үр дүн хэмжих PRACTICE гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.

learning

Let’s make learning fun and easy.

Суралцах үйл явцийг зугаатай бөгөөд амархан болгоё.

[dipl_image_card_carousel cards_per_slide=”1″ space_between_slides=”44px” slider_loop=”on” cards_per_slide_tablet=”1″ cards_per_slide_phone=”1″ _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” width_last_edited=”off|desktop” max_width=”45%” custom_margin=”-20px||||false|false”][dipl_image_card_carousel_item image=”http://tinyapp.ai/wp-content/uploads/2022/03/content.4.png” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item image=”http://tinyapp.ai/wp-content/uploads/2022/03/content.1.png” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item image=”http://tinyapp.ai/wp-content/uploads/2022/03/content.2.png” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item image=”http://tinyapp.ai/wp-content/uploads/2022/03/content.3.png” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][/dipl_image_card_carousel_item][/dipl_image_card_carousel]

Learning by tiny is easy and productive

Бага багаар сурах нь амархан бөгөөд үр дүнтэй.

TINY CONTENTS байхад яагаад нэг дор олон цагийн турш хичээл хийх ёстой гэж? TINY CONTENT тодорхой жижигхэн агуулга, сэдвээр богинохон хугацаанд заана.

Teaching and learning process could be fun.

Заах, суралцах үйл явц хөгжилтэй байж болно.

Ямар ч боловсрол мэдлэгийг сонирхолтой байдлаар зааж, сурах боломжтой. TINY CONTENT нь тренд, meme, комик, уран дүрслэл гэх мэт аргуудыг ашиглан сонирхолтой, хөгжилтэй, сурахад зугаатай байдлаар мэдлэгээ хуваалцана.

practice

 Measuring your every little step is important

Жижиг алхам бүрийнхээ үр дүнг хэмжих нь том үр дүнд хүрэхэд чухал

[dipl_image_card_carousel cards_per_slide=”1″ space_between_slides=”44px” slider_loop=”on” cards_per_slide_tablet=”1″ cards_per_slide_phone=”1″ _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” width_last_edited=”off|desktop” max_width=”45%” custom_margin=”-20px||||false|false” custom_margin_phone=”0px||||false|false”][dipl_image_card_carousel_item image=”http://tinyapp.ai/wp-content/uploads/2022/03/practice.1.png” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item image=”http://tinyapp.ai/wp-content/uploads/2022/03/practice.2.png” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][/dipl_image_card_carousel_item][dipl_image_card_carousel_item image=”http://tinyapp.ai/wp-content/uploads/2022/03/practice.3.png” content_custom_padding=”20px|20px|0px|20px|false|true” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||||false|false”][/dipl_image_card_carousel_item][/dipl_image_card_carousel]

Tiny single step, tiny little practice, giant leap towards your dream.

 

Жижигхэн алхам, жижигхэн дасгал, мөрөөдөлд хүргэх аварга алхам.

Үр дүн гэдэг зүйл хүний хөгжилд чухал. Тиймээс альваа контент үзээд үр дүнд хүрж чадсан үгүй эсэхийг TINY CONTENT-н төгсгөлд гарж ирэх бяцхан PRACTICE асуулт шалгана.

нэг тоо сонгоод дараарай

Та Tiny Content Creator болсноор

[dipl_floating_image _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” width=”100%” height=”225px” height_tablet=”” height_phone=”” height_last_edited=”on|desktop”][dipl_floating_image_item image=”http://tinyapp.ai/wp-content/uploads/2022/03/21321.png” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][/dipl_floating_image_item][/dipl_floating_image]

Tiny дээрх хөтөлбөрүүдийг хөнгөлөлттэй авах

[dipl_floating_image _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” height=”225px” height_tablet=”” height_phone=”” height_last_edited=”on|desktop” custom_margin=”0px||||false|false” custom_margin_tablet=”0px||||false|false” custom_margin_phone=”-90px||||false|false” custom_margin_last_edited=”on|tablet”][dipl_floating_image_item image=”http://tinyapp.ai/wp-content/uploads/2022/03/12321.png” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][/dipl_floating_image_item][/dipl_floating_image]

Tiny-гийн Creator community-н гишүүн болно

[dipl_floating_image _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” height=”225px” height_tablet=”” height_phone=”” height_last_edited=”on|desktop” custom_margin=”0px||||false|false” custom_margin_tablet=”-70px||||false|false” custom_margin_phone=”-90px||||false|false” custom_margin_last_edited=”on|tablet”][dipl_floating_image_item image=”http://tinyapp.ai/wp-content/uploads/2022/03/343.png” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][/dipl_floating_image_item][/dipl_floating_image]

Tiny апликэйшин дээрх анхны influencer болно.

[dipl_floating_image _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” height=”225px” height_tablet=”” height_phone=”” height_last_edited=”on|desktop” custom_margin_tablet=”-70px||||false|false” custom_margin_phone=”-90px||||false|false” custom_margin_last_edited=”on|tablet”][dipl_floating_image_item image=”http://tinyapp.ai/wp-content/uploads/2022/03/123-1.png” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][/dipl_floating_image_item][/dipl_floating_image]

Зөвхөн Tiny Content Creator-д зориулах NFT болгосон цол тэмдэгтүүд авна.

[dipl_floating_image _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” transform_scale_tablet=”” transform_scale_phone=”” transform_scale_last_edited=”on|phone” transform_translate_tablet=”170px|0px” transform_translate_phone=”0px|0px” transform_translate_last_edited=”on|phone” transform_translate_linked=”off” transform_rotate_tablet=”” transform_rotate_phone=”” transform_rotate_last_edited=”on|tablet” transform_skew_tablet=”” transform_skew_phone=”” transform_skew_last_edited=”on|tablet” transform_origin_tablet=”” transform_origin_phone=”” transform_origin_last_edited=”on|tablet” transform_styles_last_edited=”on|phone” height=”225px” height_tablet=”” height_phone=”” height_last_edited=”on|desktop” custom_margin=”0px|||0px|false|false” custom_margin_tablet=”-70px|||0px|false|false” custom_margin_phone=”-90px||||false|false” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”0px|||0px|false|false” transform_styles_tablet=”” transform_styles_phone=””][dipl_floating_image_item image=”http://tinyapp.ai/wp-content/uploads/2022/03/a2.png” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][/dipl_floating_image_item][/dipl_floating_image]

Цаашид өөрийн хөтөлбөрөө бий болгож ашиг олох боломж нээгдэнэ.

Close Bitnami banner
Bitnami